Thủ tướng đồng ý cho Quảng Ninh bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch tỉnh

GDVN- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện đúng quy trình...
01/07/2020 06:00 Đỗ Thơm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các nội dung, thông tin báo cáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đỗ Thơm