Những điều giáo viên thành phố Hồ Chí Minh cần biết về kỳ tuyển dụng viên chức

05/07/2020 06:36
Tùng Dương
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển dụng 514 viên chức cho năm học mới, trong đó giáo viên là 456 người và nhân viên là 58 người.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên công tác tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở năm học 2020 - 2021.

Theo kế hoạch của Sở, năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức đối với 22 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Infographic: Tùng Dương.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương