Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh

07/07/2020 06:09
Nhật Minh
GDVN- Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc, để nhận nhiệm vụ mới.

Nhật Minh