Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Hà Nam và Bắc Ninh

GDVN- Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam.
27/07/2020 15:28 Theo baochinhphu.vn

Cụ thể, tại Quyết định 1098/QĐ-TTg, Quyết định 1099/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Ninh và ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Ông Vương Quốc Tuấn (ảnh cổng thông tin điện tử thành ủy Bắc Ninh).

Đồng thời, tại Quyết định 1095/QĐ-TTg, Quyết định 1097/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nguyễn Tiến Nhường và ông Nguyễn Văn Phong, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 1096/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Trước đó, tại kì họp thứ 16 (diễn ra trong 2 ngày 13-14/7), Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiện toàn công tác cán bộ và quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đã bầu ông Trần Xuân Dưỡng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kì 2016 - 2021.

Theo baochinhphu.vn