Ông Hồ Tiến Thiệu được phê chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

GDVN- Thủ tướng vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Tiến Thiệu.
01/08/2020 06:10 Nhật Minh

Thủ tướng đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tại Quyết định số 1155/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Trưởng, để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, để nghỉ hưu theo chế độ.

Nhật Minh