Con liệt sĩ, cử tuyển, điểm thi cao nhất nhưng vẫn trượt giáo viên ở Thanh Hóa?

30/08/2020 06:18
Trần Phương
GDVN- Cùng là đối tượng ưu tiên tuyển dụng trước nhưng giáo viên có điểm cao hơn, được cử tuyển nhưng vẫn trượt trong kỳ thi tuyển dụng giáo viên.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được phản ánh của các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông công lập tại tỉnh Thanh Hóa vừa diễn ra trong tháng 6/2020.

Theo đó, một số thí sinh tham dự đã có đơn kiến nghị cho rằng kỳ thi này có dấu hiệu lùm xùm, thiếu khách quan trong việc xét các ưu tiên trong tuyển dụng.

Theo đơn kiến nghị của độc giả, trong kỳ thi, có những ứng viên điểm cao, thuộc đối tượng ưu tiên xét trúng tuyển trước nhưng vẫn không nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển một cách khó hiểu.

Cụ thể, trường hợp thí sinh H.V.H, dự tuyển môn Ngữ Văn (Sinh ngày 11/6/1987, quê quán tại Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa) đăng ký dự tuyển tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bá Thước.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang ưu tiên tuyển dụng có nhầm đối tượng? Ảnh: LC ảnh 1

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang ưu tiên tuyển dụng có nhầm đối tượng? Ảnh: LC

Theo kết quả tại văn bản số 1817/-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, thông báo Kết quả điểm xét tuyển, dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa, năm 2020, thí sinh H.V.H là đối tượng ưu tiên cử tuyển, con liệt sĩ, dân tộc thiểu số và đạt kết quả thi là 84 điểm, cao nhất trong 3 thí sinh đăng ký dự tuyển tại đơn vị này (đơn vị có 2 chỉ tiêu).

Tuy nhiên, theo kết quả thông báo, thí sinh H.V.H lại là thí sinh không thuộc danh sách dự kiến trúng tuyển, điều này đã gây ra nhiều thắc mắc về cách xét dự kiến trúng tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Theo quy định tại mục 1.3 của công văn số 5051/UBND-THKH ngày 23/4/2020 về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường Trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có nêu:


Tuyển dụng, sa thải tùy tiện, nhiều cựu lãnh đạo Thanh Hóa bị kỷ luật nặng

Thực hiện xét trúng tuyển trước:

+ Những người có thời gian hợp đồng làm giáo viên dạy bậc THPT tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 27/7/2015 và có đóng BHXH bắt buộc ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). Trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

+ Những người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng ký xét tuyển tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn huyện mà đối tượng cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển (theo Quyết định hoặc Công văn cử đi học của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

- Nếu còn chỉ tiêu, xét tuyển đến các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

- Các đối tượng được tuyển dụng vào viên chức giáo viên các huyện miền núi phải cam kết công tác tại địa phương ít nhất 05 năm đối với nữ, 07 năm đối với nam mới được xem xét thuyên chuyển công tác về các huyện miền xuôi (nếu có nguyện vọng).

Theo Phương án số 1232/PA-SGDĐT ngày 07/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức làm giáo viên trung học phô thông công lập tỉnh Thanh Hóa cũng nêu về việc xét trúng tuyển trước.

Cụ thể, tại mục 9.2.1 nêu rõ về việc Thực hiện xét trúng tuyển trước:

+ Người có thời gian LĐHĐ làm giáo viên dạy bậc THPT tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 27/7/2015 và có đóng BHXH bắt buộc ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). Trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (ưu tiên xét tuyển trước đối với người đăng ký dự tuyển tại đơn vị đang hợp đồng giảng dạy nếu đơn vị đó có chỉ tiêu tuyển dụng).

+ Người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng ký xét tuyển tại các trường THPT, THCS&THPT công lập trên địa bàn huyện mà đối tượng cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển (theo Quyết định hoặc Công văn cử đi học của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

Như vậy có thể thấy, trường hợp của thí sinh H.V.H đều nằm trong diện được ưu tiên xét tuyển khi là đối tượng cử tuyển trước cùng với các đối tượng có Hợp đồng lao động và đóng bảo hiệm xã hội bắt buộc được nêu trong phương án.

Đặc biệt trong số 3 ứng viên cho 2 chỉ tiêu tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bá Thước, thí sinh H.V.H có số điểm cao nhất là 84 điểm, các thí sinh còn lại lần lượt đạt 80 điểm và 77 điểm. Hai ứng viên này cũng trong diện đối tượng ưu tiên hợp đồng.

Các phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đưa ra đang được cơ quan này vận dụng chưa chính xác? Ảnh: LC ảnh 3

Các phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đưa ra đang được cơ quan này vận dụng chưa chính xác? Ảnh: LC

Phải chăng, trường hợp giáo viên có hợp đồng lao động được nêu trước trong mục 1.3 của công văn số 5051/UBND-THKH và mục 9.2.1 Phương án số 1232/PA-SGDĐT nên các ứng viên khác được đưa vào danh sách trúng tuyển?

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã phản ánh trường hợp của thí sinh H.T.H (sinh ngày 02/7/1988, đơn vị đăng ký dự tuyển là Trường Trung hợc cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn) được cho là có sự ưu tiên trong tuyển dụng không đúng Phương án số 1232/PA-SGDĐT ngày 07/5/2020 và công văn số 5051/UBND-THKH ngày 23/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Theo văn bản trả lời số 2161/SGDĐT- VP trả lời các câu hỏi mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đặt ra đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh H.T.H, có hơn 5 năm hợp đồng lao động (64 tháng) đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó:


Có 2 trường Nghi Sơn, Sở Giáo dục Thanh Hóa có ưu tiên tuyển dụng nhầm?

Từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2017 hợp đồng lao động tại Trường Trung học cơ sở Nghi Sơn, từ tháng 8/2018 đến nay hợp đồng lao động tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn (24 tháng).

Như vậy cô H.T.H không đảm bảo yêu cầu: “...Trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” mà trong công văn số 5051/UBND-THKH ngày 23/4/2020 và Phương án số 1232/PA-SGDĐT ngày 07/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đưa ra để được xét là đối tượng ưu tiên trúng tuyển trước. Bên cạnh đó, ứng viên H.T.H có bằng đại học liên thông tốt nghiệp năm 2011.

Trước đó, trong công văn số 1703 /TB-HĐTD ngày 15/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sau khi kiểm tra hồ sơ đã loại 5 thí sinh có bằng Đại học sư phạm liên thông trước khi bước vào vòng thi thứ 2.

Ngày 20/8/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi Sở Nội Vụ Thanh Hóa đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về trường hợp thí sinh tham gia kỳ thi được ưu tiên tuyển dụng bị hiểu chưa rõ ràng.

Trần Phương