Giáo viên chưa đạt chuẩn lo lắng không được dạy chương trình mới

GDVN- Trước quy định của Luật Giáo dục 2019, nhiều giáo viên chưa đạt chuẩn lo lắng không được dạy chương trình mới.
19/10/2020 05:59 Sơn Quang Huyến

Luật Giáo dục 2019 quy định giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Trước quy định của Luật Giáo dục 2019, nhiều giáo viên chưa đạt chuẩn lo lắng không được dạy chương trình mới.

Thầy giáo Phùng Quốc Bàn dạy trung học cơ sở ở Vũng Tàu chia sẻ “Em còn 6 năm 9 tháng nữa là đủ tuổi nghỉ hưu, nên không thuộc đối tượng bồi dưỡng nâng chuẩn.

Nghe tin chưa đạt chuẩn không được bố trí dạy chương trình mới nên cũng thấy lo lắng. Nếu không được dạy chương trình mới, khi thực hiện thay sách đến lớp 9, còn ba năm nữa mới nghỉ hưu, lúc đó sẽ được bố trí làm gì, thật ra công việc để bố trí giáo viên làm trong trường đâu có nhiều”.

Nhiều giáo viên chưa đạt chuẩn nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có được dạy chương trình mới? (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Lo lắng của thầy Phùng Quốc Bàn là lo lắng của rất nhiều giáo viên chưa đạt chuẩn nhưng vẫn hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác.

Một hiệu phó trường tiểu học (đề nghị không nêu tên) chia sẻ “Chúng em chọn giáo viên đạt chuẩn dạy lớp 1 để đảm bảo đầu xuôi đuôi lọt, không phải băn khoăn về chất lượng giáo viên, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình mới.

Đảm bảo để nhà trường triển khai chương trình mới tốt nhất là phải thành công ngay từ lớp 1, rút kinh nghiệm cho các lớp tiếp theo”.

Thực tế hiện nay ở các trường tiểu học, khi chọn lựa đội ngũ giáo viên dạy chương trình lớp 1 mới, nhà trường đều chọn giáo viên đạt chuẩn, nên giáo viên chưa đạt chuẩn càng lo hơn.

Giáo viên chưa đạt có được dạy chương trình mới không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 10/10/2020.

Cần lùi lộ trình đổi mới sách giáo khoa để làm cho cẩn thận
Cần lùi lộ trình đổi mới sách giáo khoa để làm cho cẩn thận

Việc ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT nhằm nâng cao chất lượng giáo viên để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn về đội ngũ hiện nay.

Đồng thời, duy trì sự ổn định đối với đội ngũ nhà giáo đã có nhiều năm công tác, cống hiến cho ngành Giáo dục, nhưng cũng đồng bộ các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước và giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo theo nguyện vọng.

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ghi rõ: Sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo:

1. Trong hai (02) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Như vậy giáo viên chưa đạt chuẩn nhưng hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác năm 2018, 2019 (trước khi Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực) có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Hoàn toàn không có bất cứ văn bản pháp luật nào khác quy định giáo viên chưa đạt chuẩn không được bố trí dạy chương trình mới.

Tuy nhiên, với giáo viên chưa đạt chuẩn, nằm trong đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải thực hiện theo lộ trình nâng chuẩn được quy định trong Nghị định số: 71/2020/NĐ-CP.

Tài liệu tham khảo:

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2020/9/7/10/TT-24-BGDDT.PDF

https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-d1.html

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Nghi-dinh-71-2020-ND-CP-lo-trinh-nang-trinh-do-chuan-duoc-dao-tao-cua-giao-vien-mam-non-432707.aspx

Sơn Quang Huyến