Thành phố Việt Trì, huyện Thanh Thuỷ cán mốc nông thôn mới

GDVN- Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2019, thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
27/10/2020 08:49 Nhật Minh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Khu trung tâm huyện Thanh Thuỷ. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2019, thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng nâng cao;

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao qua các năm, đạt và vượt mức thu nhập bình quân đầu người theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Nhật Minh