Phóng sự trải nghiệm về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

GDVN- VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
17/11/2020 15:37 Thu Giang

Phóng sự trải nghiệm về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động

Thu Giang