Ứng dụng VssID có những ưu việt gì?

GDVN- Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trả lời phỏng vấn về ứng dụng VssID.
18/11/2020 14:09 Thu Giang

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả phần trả lời của ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), xoay quanh 3 nội dung:

Thứ nhất, để sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số thì người dùng cần đáp ứng những điều kiện gì?

Thứ hai, những tiêu chí nào được đặt ra trong quá trình xây dựng ứng dụng VssID?

Thứ ba, VssID có những ưu việt gì?

Thu Giang