“Tôi rất vui mừng khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử”

31/01/2021 17:49
Cao Kim Anh
GDVN- Ông Vũ Quốc Hùng chia sẻ cảm xúc khi biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ngày 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với việc tái đắc cử lần này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư tại 3 nhiệm kỳ (XI, XII, XIII), chứng tỏ được rằng đồng chí là một người lãnh đạo có tài, có tâm, được tổ chức tín nhiệm, được nhân dân ủng hộ.

“Tôi rất vui mừng khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử” ảnh 1

Ngày 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh TTXVN)

Trao đổi với Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua qua đã chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách bài bản, quyết liệt. Đó là những điềm lành, những điều mừng cho Đảng, cho đất nước.

Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, chúng ta có chủ trương, kế hoạch đã thể hiện sự tham gia của các tầng lớp nhân dân dưới sự chủ trì của Đảng.

Hiện nay, đã có nghị quyết, Ban Chấp hành, bây giờ nhân dân trông chờ vào tập thể ấy, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Tổng Bí thư là người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên tôi rất hy vọng và mong muốn rằng những nghị quyết của Đại hội Đảng XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống”.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng chưa bao giờ hết “nóng”, đặc biệt từ nhiệm kỳ Đại hội XII, sức “nóng” của phòng, chống tham nhũng càng nhận được sự quan tâm của nhân dân cả nước.

Phải nhận định rằng, nhiệm kỳ vừa qua để lại những dấu ấn thành công của công tác phòng, chống tham nhũng bởi sự quyết tâm, mạnh mẽ của các cấp, ban, ngành tư trung ương đến địa phương.

Tham nhũng là vấn đề đã được quan tâm xử lý từ nhiều kỳ đại hội trước, nhưng đến nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua chúng ta mới chứng kiến sự vào cuộc nghiêm túc,cẩn trọng và đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay nhờ vào đường lối đúng đắn của Đảng, nhà nước.

Người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò rất quan trọng khi thực hiện quyết liệt các nguyên tắc “không vùng cấm”, “không ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chặng đường dài thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt trong 5 năm vừa qua, với sự quyết liệt đó nhân dân cả nước chứng kiến rất nhiều “ghế nóng” của các cấp cao, cấp thấp sai phạm bị phát hiện, bị xử lý và nhận bản án trừng trị của pháp luật. Kết quả này được nhân dân ủng hộ và củng cố niềm tin sâu sắc của nhân dân vào nhà nước.

Ông Vũ Quốc Hùng nhận định: “Do đất nước phát triển, đổi mới trong những năm qua nên trong nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua có rất nhiều đổi mới về xây dựng kinh tế, xã hội. Vì thế, công tác chính trị, chủ trương của Đảng cũng phải thay đổi.

Trong năm qua, để chuẩn bị cho đại hội, đường lối, chủ trương để phát triển đất nước của trung ương bài bản hơn, có tầm xa hơn.

Những kỳ Đại hội trước, kế hoạch chỉ nằm trong vòng 5 năm như nghị quyết 5 năm, chương trình 5 năm của Đảng lãnh đạo như thế nào. Nhưng bây giờ, kế hoạch có tầm nhìn xa hơn như đến năm 2030, năm 2040 và hỏi ý kiến rộng rãi hơn.

Điều này chứng tỏ đường lối, chủ trương đã làm một cách bài bản, công phu, với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”.

“Tôi rất vui mừng khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử” ảnh 2

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh N.Q)

Theo ông Vũ Quốc Hùng, Đại hội nhiệm kỳ vừa qua xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có những bước mạnh mẽ hơn, bài bản hơn và hiệu quả hơn.

Những hiệu quả của cả quá trình thực hiện đường lối về phòng, chống tham nhũng thể hiện rõ rệt ở hai điểm:

Thứ nhất, chỉ ra những sai lầm, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng, trong công tác rèn luyện đạo đức của Đảng viên. Trên cơ sở chỉ ra đó sẽ ra đời những nghị quyết, chỉ thị, quy định để xem xét, Đảng viên để tự soi vào mình và soi xét lẫn nhau.

Thứ hai, trong nhiệm kỳ qua đã xử lý rất nhiều vụ việc, hơn 100 vụ việc. Thậm chí đây chỉ là bước đầu khi chúng ta thực hiện đường lối đúng đắn, một cách nghiêm túc về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh những hiệu quả đạt được, Đại hội XII cũng là nhiệm kỳ để đúc rút ra những kinh nghiệm.

Theo ông Hùng, vấn đề đấu tranh chống nội xâm khác với cuộc chiến đấu ngoại xâm, chiến lược phải khác, đường lối phải khác.

“Hiện nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Bộ chính trị, Ban Bí thư phải có những phương pháp cải cách, thay đổi. Mà những phương pháp, cách thức đối với tiêu cực là không nhân nhượng. Trong xử lý phải có những hình thức thích hợp, vừa có hiệu quả, vừa có răn đe, nhắc nhở...

Xây dựng nội bộ, đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ nếu nói về hình thức là chống nội xâm nhưng cụ thể chính là đấu tranh chống những phẩm chất xấu trong con người của đồng chí mình”, ông Hùng nhấn mạnh.


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Trong năm qua, nếu nhìn tổng thể quyết tâm của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là các cơ quan thường xuyên và chỉ đạo đã thực hiện khẳng định chống tiêu cực trong toàn bộ máy nhà nước, đồng bộ từ trên xuống dưới, kể cả ngành ngang lẫn ngành dọc.

Nhìn lại quá trình thực hiện công tác những năm qua của Đảng, ông Hùng nhận định: “Chống tiêu cực là chống nhiều thứ nhưng tham nhũng nổi cộm hơn cả vì nó dính đến tiền và quyền, làm băng hoại, mất uy tín của Đảng. Để giải quyết tận gốc thì phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, vai trò lãnh đạo của người đứng đầu. Đồng chí Tổng Bí thư là một người kiên định, trí tuệ, đóng vai trò nòng cốt trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

Chúng ta cũng thấy được sự thống nhất cao, điều này phải biểu dương vì như thế là các đồng chí đều đồng lòng thì mới ra được thành quả.

Bên cạnh đó, sau rất nhiều xử lý vi phạm kỷ luật, thẳng thắn nhìn nhận rằng chúng ta phải có những đánh giá công bằng, tổng kết lại, cái gì là đột phá thì cần được ghi nhận và phát huy. Nếu như hiện nay chưa có những quy định hợp lý thì cần phải sửa đổi vì tất cả các quy định đặt ra là phục vụ cho sự phát triển của con người và xã hội.

Tôi mong rằng các đồng chí cần phải có chủ trương xây dựng về khuyến khích và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đột phá. Khi xem xét đánh giá phải làm rõ được là cán bộ ấy vi phạm vì lợi ích cá nhân hay là vì có lợi cho việc chung mà bỏ qua những quy định, rào cản cũ.

Trong bài phát biểu gần đây của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đề cập đến đấu tranh xây dựng nội bộ chứ không phải tan nát nội bộ. Cho nên trong cuộc đấu tranh này phải là những người có bản lĩnh. Những người có bản lĩnh ở chỗ họ trong sạch, trong sáng và có trình độ để họ phân biệt được sai trái, lý lẽ.

Có những người do mạnh dạn đổi mới, dám đột phá, có thể vướng vào những vấn đề chưa nằm trong quy định. Vì vậy việc đối chiếu mọi hành vi của cán bộ, Đảng viên theo các quy định pháp luật là đúng nhưng với những cái không có trong quy định mà có ích cho đất nước thì phải bình tĩnh đánh giá”.

Cao Kim Anh