Danh sách 64 Hội đồng thi trong kỳ thi tốt nghiệp 2021

GDVN- Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 sẽ có 64 Hội đồng thi.
08/04/2021 06:02 Thùy Linh

Cụ thể, 64 Hội đồng thi bao gồm:

Thùy Linh