Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hệ quả của lãng phí không kém gì tham nhũng

28/05/2021 10:16
Theo Dangcongsan.vn
GDVN- Chiều 27/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hệ quả của lãng phí không kém gì tham nhũng, vì vậy cần làm rõ tồn tại, hạn chế, chỉ ra các địa chỉ cụ thể, không né tránh.

Quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước còn bất cập, lãng phí

Trình bày Báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: ới tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ngành, các cấp đã chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, còn tình trạng giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư chậm, phân bổ vốn cho dự án không đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định, đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thực hiện so với quy định.

Trong khi đó, tổ chức bộ máy tại một số cơ quan Nhà nước vẫn còn cồng kềnh, nhiều cấp trung gian; kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.…

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 nhưng với quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiệu quả sử dụng Ngân sách Nhà nước được chú trọng; quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhiều nội dung chi được tiết giảm, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QK/Dangcongsan.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QK/Dangcongsan.vn

Song, việc xây dựng pháp luật, định mức, tiêu chuẩn, chế độ và cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đặt ra; việc quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước còn một số bất cập, gây lãng phí. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.

Đáng chú ý, tiến độ thực hiện một số dự án chậm, không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Một số quỹ có nhiệm vụ chi trùng với ngân sách nhà nước, một số quỹ hoạt động chưa hiệu quả, một số quỹ gần như không có hoạt động…

Có bộ, cơ quan trung ương được đầu tư trụ sở mới nhưng vẫn giữ trụ sở cũ để bố trí cho đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp tục sử dụng mà chưa nêu rõ lý do.

Đặc biệt, một số cơ quan còn xảy ra vi phạm trong đấu thầu mua sắm tài sản công.

Chỉ rõ địa chỉ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo cơ quan thẩm tra, một trong các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là công tác triển khai chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số bộ, ngành, địa phương chậm; việc xác định, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa thực hiện hiệu quả.

“Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách đề nghị, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc không gửi, chậm gửi chương trình, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, ông Bùi Đặng Dũng nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống trị từ Trung ương đến cơ sở để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các hoạt động, từ đó tạo sự chuyển biến. Bởi, chỉ khi nhận thức đúng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì lúc đó mới chuyển thành hành động cụ thể.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cũng đặt vấn đề: Khi thẩm tra báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2020 của Chính phủ Ủy ban Tư pháp đã chỉ ra những bất cập trong mua sắm trang thiết bị cơ quan Nhà nước.

Nguyên nhân được xác định là do chưa kiểm soát hết đấu thầu, chỉ định thầu mua sắm tài sản công. Do đó, đề nghị cần công khai minh bạch vấn đề đấu thầu, chỉ định thầu trong mua sắm tài sản công.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, được Quốc hội thể chế hoá bằng một đạo luật. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là trong điều kiện nước ta hiện nay chưa dư dả gì, thậm chí là còn nghèo.

Hệ quả của lãng phí không kém gì tham nhũng, cho nên phải hết sức coi trọng vấn đề này. Nhiều báo cáo của bộ ngành mang hình thức.

Vậy báo cáo của Chính phủ đã đi sâu vào thực chất hay chưa? Đã bám sát Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hay chưa? Vấn đề lớn nhất trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 là gì? Cái gì là tồn tại, hạn chế? Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chỉ ra được các vấn đề này và phải có địa chỉ rõ ràng nơi nào làm tốt, nơi nào làm chưa tốt, không né tránh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp tục đầu tư hoàn thiện báo cáo, bám sát cuộc sống, thiết thực, rõ ràng, để có thể đo lường, kiểm đếm, đánh giá được cụ thể, chính xác công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tránh tình trạng chung chung./.

Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí (được cập nhật đến ngày 5/5), 117 cơ quan đơn vị (34 bộ ngành; 63 tỉnh, thành, 20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước) đã tiết kiệm được hơn 84.635 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn Nhà nước là 50.628 tỷ đồng và tiết kiệm vốn tại doanh nghiệp hơn 34.000 tỷ đồng.

Theo Dangcongsan.vn