Nếu vẫn phải giữ chứng chỉ chức danh nghề giáo, thì chỉ nên giữ hạng I

18/06/2021 07:00
BÙI NAM
GDVN- Bộ Nội vụ đã đề xuất cắt giảm những chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên tại phụ lục số 3b ban hành kèm Công văn 2499/BNV-CCVC.

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 2499/BNV-CCVC. Theo đó, Bộ Nội vụ có đề xuất việc cắt giảm một số chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với cán bộ, công chức, viên chức trong đó có giảng viên, giáo viên.

Bộ Nội vụ đã đề xuất cắt giảm những chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên tại phụ lục số 3b ban hành kèm Công văn 2499/BNV-CCVC, cụ thể ở mục 7 như sau:


7. Chuyên ngành giáo dục, đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Có 08 văn bản (20 chứng chỉ)

TT

Tên chức danh

Mã số chức danh

Số lượng chứng chỉ hiện có

Số lượng chứng chỉ đề xuất giảm


69

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I)

V.07.08.20

03

02


70

Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II)71

Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III)72

Giảng viên cao cấp (hạng I)

V.07.01.01

03

02


73

Giảng viên chính (hạng II)

V.07.01.02


74

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03


75

Trợ giảng (hạng III)

V.07.01.23

Không quy định76

Giáo viên mầm non hạng I

V.07.02.24

03

02


77

Giáo viên mầm non hạng II

V.07.02.25


78

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

79

Giáo viên tiểu học hạng I

V.07.03.27

03

02

80

Giáo viên tiểu học hạng II

V.07.03.28

81

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

82

Giáo viên trung học cơ sở hạng I

V.07.04.30

03

02

83

Giáo viên trung học cơ sở hạng II

V.07.04.31

84

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

V.07.04.32

85

Giáo viên trung học phổ thông hạng I

V.07.05.13

03

02

86

Giáo viên trung học phổ thông hạng II

V.07.05.14

87

Giáo viên trung học phổ thông hạng III

V.07.05.15

Nếu đề xuất này được Chính phủ thông qua, thì giảng viên, giáo viên ở tất cả các cấp học, bậc học sẽ được cắt giảm 2 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên. Còn việc cắt giảm chứng chỉ nào thì vẫn chưa có quyết định chính thức.

Thầy Bùi Nam đưa ra kiến nghị chỉ còn chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I. (Ảnh minh họa: A.N) ảnh 1

Thầy Bùi Nam đưa ra kiến nghị chỉ còn chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I. (Ảnh minh họa: A.N)

Kiến nghị chỉ còn chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng I

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 3845/VPCP-TCCV về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức; đồng thời, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với đề nghị của Bộ Nội vụ về cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức [2]

Bài viết “Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên, bỏ thì thương vương thì tội?” của tác giả Phan Thế Hoài trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh:

“Ngày 2/6/2021, trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đặng Văn Bình – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết:

Với đề xuất hiện nay của Bộ Nội vụ trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ thì không phải là sẽ bỏ hết quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên mà là điều chỉnh giảm số lượng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, giáo viên ở mỗi cấp học chỉ còn 1 loại chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thay vì 3 như trước. Nếu Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục không có ý kiến gì thêm thì giáo viên vẫn phải học, vẫn phải thi để được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.” [3]


Bỏ được chứng chỉ chức danh, thì nhiều giáo viên cũng đã mất khối tiền vô bổ

Thông tin này vẫn khiến giáo viên lo lắng, theo thông tin trên thì tất cả giáo viên vẫn sẽ phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, nhiều người lo lắng bỏ các chứng chỉ các hạng hiện nay (rất nhiều người đã học rồi) nhưng lại phải học một chứng chỉ chức danh nghề nghiệp mới khác.

Theo quan điểm người viết, xin được kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu giãm bớt mỗi giảng viên, giáo viên chỉ còn 1 loại chứng chỉ thì chỉ nên giữ lại chứng chỉ hạng I mà đừng phát sinh chứng chỉ kiểu mới, tiếp tục gây bức xúc cho giáo viên.

Nếu chỉ còn một chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng I sẽ có rất nhiều ưu điểm là những giảng viên, giáo viên có nhu cầu thi thăng hạng lên hạng I thì học chứng chỉ hạng I, nếu không có nhu cầu thì không nhất thiết phải học.

Bên cạnh đó, những giảng viên, giáo viên bằng lòng với hạng II, III thì không nhất thiết phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://luatvietnam.vn/can-bo/cong-van-2499-bnv-ccvc-ra-soat-chung-chi-boi-duong-cong-chuc-vien-chuc-203019-d6.html

[2] https://www.moha.gov.vn/kstthc/tin-tuc-su-kien/y-kien-chi-dao-cua-pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-truong-hoa-binh-ve-cac-loai-chung-chi-boi-duong-doi-voi-cong-chuc-vien-chuc-46259.html

[3] https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-bo-thi-thuong-vuong-thi-toi-post218540.gd

BÙI NAM