Nhiều trường tư buồn lòng vì phải tự bỏ tiền để học bồi dưỡng Chương trình 2018

GDVN- Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục là nhiệm vụ quốc gia, ấy thế mà chương trình bồi dưỡng dành cho toàn bộ giáo viên cũng phân biệt trường công - trường tư.
12/06/2021 07:39 Thùy Linh

Theo thông tin của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 13/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn số 1196/SGDĐT-GDPT gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập hướng dẫn các cơ sở giáo dục ngoài công lập tổ chức triển khai bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 13/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn số 1196/SGDĐT-GDPT gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập (ảnh: T.L)

Theo đó, các cơ sở giáo dục ngoài công lập xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý tại đơn vị. Lập danh sách học viên tham gia bồi dưỡng theo mẫu gửi về Sở. Và phối hợp với đơn vị cung cấp hệ thống học tập trực tuyến LMS đã đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo tài khoản cho giáo viên; tổ chức tập huấn quản lý và sử dụng phần mềm bồi dưỡng qua mạng.

Đến ngày 2/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý đại trà năm 2021 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại kế hoạch này, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục ngoài công lập “triển khai tập huấn theo hướng dẫn tại Công văn 1196. Thực hiện thanh toán các khoản chi phí theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo định kỳ và cuối năm về Sở Giáo dục và Đào tạo”.

Ngày 2/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý đại trà năm 2021 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (ảnh: T.L)

Hiện nay các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thành phố đã có kế hoạch về việc triển khai bồi dưỡng trực tuyến, theo đó, vì Công văn 1196 hướng dẫn như vậy nên các trường ngoài công lập được hướng dẫn là từng trường ngoài công lập sẽ ký hợp đồng kinh tế với đơn vị cung ứng công nghệ thông tin, sau đó yêu cầu cán bộ quản lý và giáo viên các khối lớp tham gia bồi dưỡng.

Như vậy có nghĩa, bồi dưỡng trực tuyến về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngân sách chỉ chi cho các trường công lập còn khối trường ngoài công lập phải tự tổ chức và lo kinh phí.

Tâm sự với phóng viên, một số lãnh đạo trường ngoài công lập chia sẻ rằng: "Rõ ràng, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục là nhiệm vụ quốc gia, nhiệm vụ bắt buộc trong khi bản thân các trường ngoài công lập cũng đóng thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đầy đủ, chưa kể còn góp phần giảm chi phí ngân sách cho công lập, ấy thế mà ngay cả một chương trình bồi dưỡng dành cho toàn bộ giáo viên cũng bị phân biệt “trường công” với “trường tư”".

“Chúng tôi thực sự rất tủi” - một số lãnh đạo trường ngoài công lập trải lòng.

Khoản 1, điều 73 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định: Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo.

Nhà giáo ở đây là những người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục, trừ cơ sở giáo dục quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật này. Luật không có bất kỳ điều khoản nào phân biệt nhà giáo trường công lập hay trường tư thục.

.

Thùy Linh