Không tổ chức thi đánh giá tư duy, Bách khoa Hà Nội điều chỉnh đề án tuyển sinh

10/08/2021 06:26
Thùy Linh
GDVN- Trước thực tế dịch Covid-19 phức tạp, ngày 9/8/2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin về các điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021.

Theo Phó giáo sư Trần Trung Kiên- Trưởng phòng Tuyển sinh dù thực hiện theo phương án điều chỉnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn đảm bảo duy trì chất lượng thí sinh đầu vào, giữ vững chất lượng đào tạo của Trường.

Theo đó, nhà trường không tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy 2021, chuyển toàn bộ chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy sang chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, cụ thể như sau:

Do tình hình diễn biến dịch Covid-19 vẫn phức tạp, một số địa phương không tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 2 và xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh này. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bổ sung phương thức xét tuyển cho diện thí sinh được đặc cách tốt nghiệp đó là xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực và phỏng vấn, áp dụng tương tự quy trình xét tuyển tài năng (sẽ có thông báo chi tiết sau). Chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 không tính vào chỉ tiêu chung đã công bố, sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Như vậy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giữ nguyên chỉ tiêu xét tuyển tài năng (dự kiến 10-20%) như đã công bố còn phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (dự kiến 80-85%).

Theo đó, điểm xét từng ngành/chương trình đào tạo được xác định theo tổng điểm thi 03 môn thi của một trong các tổ hợp: A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (có tính hệ số môn chính ở một số ngành và điểm cộng ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT). Các tổ hợp A02 (Toán-Lý-Sinh), D26 (Toán-Lý-Tiếng Đức), D28 (Toán-Lý-Tiếng Nhật) và D29 (Toán-Lý-Tiếng Pháp) được sử dụng để xét tuyển vào một số ngành đặc thù của trường.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm tiếng Anh thay cho môn thi tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo theo tổ hợp A01, D01, D07...

Chỉ tiêu tuyển sinh theo các phương thức như sau:

Thông tin về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thủ tục đăng ký xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, điều kiện phụ khi xét tuyển, chính sách ưu tiên, điều kiện trúng tuyển … giữ nguyên như Đề án tuyển sinh 2021 đã công bố.

Mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Từ 02/8/2021 đến trước 17 giờ ngày 22/8/2021 (đối với thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông đợt 1) và trước 17 giờ ngày 03/9/2021 (đối với thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông đợt 2): Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng làm thủ tục xác nhận nhập học

Từ 23/8/2021 đến 31/8/2021: Nhà trường sẽ mở đăng ký quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh đợt 2.

Trước 17 giờ ngày 28/8/2021: Công bố thông tin về ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển.

Từ 29/8/2021 đến 17 giờ ngày 05/9/2021: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước 17 giờ ngày 16/9/2021: Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Dự kiến từ 17/9/2021: Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học (kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo sau).

Thùy Linh