Hải Phòng sẽ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% cán bộ, giáo viên

07/09/2021 14:07
TIẾN LINH
GDVN- Hải Phòng yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn nghiêm túc triển khai nhiệm vụ để đạt mục tiêu 100% cán bộ, giáo viên được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Ngày 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục nghiêm túc, khẩn trương triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức tiêm vắc xin cho cán bộ, giáo viên.

Qua đó, phấn đấu đạt mục tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Cụ thể, các đơn vị giáo dục cần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động về lợi ích và sự cần thiết được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Coi việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với học sinh, đồng nghiệp, cộng đồng và "vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục rà soát, thống kê và khẩn trương đăng kí danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động chưa tiêm vắc xin trước 15h ngày 7/9 (Thứ Ba) để tổng hợp, báo cáo thành phố và phối hợp với Sở Y tế để triển khai thực hiện.

Sau khi hoàn tất danh sách đăng ký, thủ trưởng các đơn vị giáo dục theo dõi lịch tiêm vắc xin và địa điểm tiêm theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Đối với đơn vị được chọn đặt điểm tiêm vắc xin, cần chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất để việc tiêm vắc xin được thuận lợi và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch (có thể bố trí căng dù bạt ở sân trường, chuẩn bị ghế ngồi, nước uống, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...).

Người đứng đầu, Chủ tịch công đoàn các đơn vị giáo dục sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện về kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của đơn vị mình.

TIẾN LINH