Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

18/09/2021 06:10
Việt Dũng
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình, đề xuất về bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký tờ trình 2501/TTr-SGDĐT, gửi Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, bộ tiêu chí này bao gồm 10 tiêu chí thành phần, bao gồm: Sổ lượng học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm, khoảng cách giữa các giáo viên, học sinh, nhân viên tập trung trong phòng chăm sóc, phòng làm việc từ 1m trở lên, khoảng cách học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung ngoài phòng chăm sóc, phòng làm việc từ 2m trở lên.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi bước vào trường (ảnh minh họa: P.N)

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi bước vào trường (ảnh minh họa: P.N)

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho giáo viên, nhân viên; học sinh, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; tổ chức hoạt động bán trú, căng tin, xe đưa rước…

Dựa vào những tiêu chí này, các trường sẽ thực hiện việc tự đánh giá, để đưa ra phương án cho học sinh đi học trở lại.

Cụ thể: Nếu kết quả đạt từ 90% đến 100% thì mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động dạy học, nếu đạt từ 70 đến 90% tiêu chí đạt mức độ an toàn cao, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu đạt ở mức độ từ 50 đến 70% là mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu đạt từ 30 đến 50% thì được đánh giá là mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn thì mới được tổ chức hoạt động dạy học. Còn nếu đạt dưới 30% các tiêu chí an toàn thì các trường không được phép tổ chức hoạt động dạy học, học sinh chưa thể đi học trở lại.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Dương Trí Dũng nói rằng, với tiêu chí an toàn là trên hết, nên sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất, ban hành bộ tiêu chí an toàn này, thì Sở mới căn cứ vào các tiêu chí thành phần đánh giá đó, để đưa ra phương án học sinh quay trở lại trường học trực tiếp, sao cho tiếp cận chương trình một cách tốt nhất.

Việt Dũng