Hà Nội đề xuất học trực tuyến thu học phí bằng 75% mức quy định

GDVN- Ngày 22/9, tại Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI tiến hành xem xét về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí.
23/09/2021 08:53 Theo Kinhtedothi

Trình bày Tờ trình của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh: Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất mức học phí năm học 2021-2022 được giữ nguyên như năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực.

Cụ thể, với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 217.000 đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 95.000 đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 24.000 đồng/tháng.

Với trẻ em mầm non 5 tuổi, trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 155.000 đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 75.000 đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 19.000 đồng/tháng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trình bày Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó, quy định mức học phí đối với giáo dục tiểu học công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên, theo quy định học sinh tiểu học công lập không phải đóng học phí, vì vậy Thành phố không quy định thu học phí đối với học sinh này.

Tuy nhiên, để có cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng miễn giảm học phí và miễn giảm học phí cho học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất bổ sung quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục tiểu học công lập bằng với mức học phí theo quy định đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh phổ thông cấp trung học cơ sở.

Về quy định mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến, theo quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất mức thu học phí bằng 75% mức thu học phí của cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành (gồm cả cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

Hà Nội thảo luận, xem xét hỗ trợ học phí cho học sinh ảnh hưởng do dịch COVID-19
Hà Nội thảo luận, xem xét hỗ trợ học phí cho học sinh ảnh hưởng do dịch COVID-19

Về quy định thời gian thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh và các sự kiện bất khả kháng, Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất: Đối với các tháng có thời gian dạy học thực tế (bao gồm cả thời gian tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí thời gian học bù tại trường) không đủ cả tháng, việc xác định thời gian thu học phí được tính như sau: Trường họp thời gian dạy học thực tế trong tháng dưới 14 ngày thì thực hiện thu 1/2 tháng; trường hợp thời gian dạy học thực tế trong tháng từ 14 ngày trở lên thỉ thực hiện thu đủ tháng (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật). Đảm bảo nguyên tắc tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9 tháng/năm học.

Thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về vấn đề này, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thanh Bình cho hay: Ban thống nhất với đề xuất giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2020-2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 của Chính phủ và Thành phố, phù hợp khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh; mức thu học phí năm học 2021-2022 đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, thống nhất đề xuất quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục tiểu học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên để làm căn cứ thực hiện 2 chính sách: Hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan; miễn giảm học phí đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

*Tiêu đề do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đặt.

Theo Kinhtedothi