Bộ Giáo dục: biên chế giáo viên không đủ định mức theo tỷ lệ học sinh

10/11/2021 08:47
Minh Ngọc
GDVN- Tổ chuyên môn và các cơ sở giáo dục còn gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn về thời gian và con người trong xây dựng kế hoạch giáo dục đối với môn tích hợp, liên môn.

Vừa qua Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV gửi các Đại biểu Quốc hội.

Riêng về vấn đề bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục đổi mới thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19 ngoài những kết quả đạt được qua công tác dạy học online, học qua truyền hình thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận còn nhiều khó khăn, vướng mắc ở tất cả các bậc học.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non: Một bộ phận không nhỏ giáo viên ngoài công lập không có lương khi phải nghỉ dạy trong thời gian trẻ em ở nhà không đến trường để phòng dịch Covid 19, dẫn đến tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc. Đây sẽ là khó khăn lớn của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong đảm bảo an toàn cho trẻ và chất lượng giáo dục khi huy động trẻ đến trường sau thời gian nghỉ tránh dịch.

Theo thống kê, cả nước hiện có 155.080 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm nhiệm việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho 1.241.025 trẻ em mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Trẻ không được đến trường, trong khi nhiều phụ huynh không có kỹ năng, kiến thức chăm sóc trẻ, thời gian trẻ ở nhà dài dẫn đến áp lực, căng thẳng, dễ gây ra mất an toàn cho trẻ; nhiều phụ huynh phải sắp xếp công việc để chăm sóc con ở gia đình, ảnh hưởng lớn tới thu nhập và phát triển kinh tế.

Việc hướng dẫn trực tuyến cho cha mẹ trẻ hạn chế về nội dung, phương pháp, trang thiết bị và các chất liệu thực tiễn, trực quan sinh động, chưa đảm bảo tương tác tích cực với trẻ mầm non….Những hạn chế này dẫn đến trẻ em giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay có nguy cơ chậm phát triển.

Bộ Giáo dục: biên chế giáo viên không đủ định mức theo tỷ lệ học sinh ảnh 1

Ảnh minh họa: nguồn Trường Đại học Vinh

Đối với giáo dục phổ thông:

Về thiết bị, học liệu dạy và học trực tuyến: Học sinh các gia đình nghèo, vùng khó khăn đang thiếu thiết bị để học tập trực tuyến, có tới 1,5 triệu học sinh không có bất cứ thiết bị nào để học tập theo phương thức này. Các bài dạy trên truyền hình chưa phủ hết tiến trình bài học chương trình các môn học.

Về xây dựng kế hoạch giáo dục: Tổ chuyên môn và các cơ sở giáo dục còn gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn về thời gian và con người trong xây dựng kế hoạch giáo dục đối với các môn học mới có nội dung tích hợp, liên môn, có hiện tượng cắt ngang chương trình môn học để dạy song song.

Về phương pháp dạy học: Nhiều bài giảng trực tuyến chưa sinh động, hấp dẫn; hạn chế tương tác giữa học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học trực tuyến, đặc biệt là khi học sinh học qua truyền hình; biên chế giáo viên không đủ theo định mức theo tỷ lệ học sinh, gặp nhiều khó khăn khi cho học sinh đi học trở lại theo hình thức chia lớp để thực hiện giãn cách.

Về năng lực của giáo viên: giáo viên còn gặp khó khăn trong việc chuyển đổi giữa kế hoạch dạy học trực tiếp sang trực tuyến, trên truyền hình và ngược lại.

Đối với giáo dục đại học

Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên hiện vẫn còn 20 cơ sở đào tạo vẫn còn khóa sinh viên chưa hoàn thành hết bài đánh giá kết thúc năm học, chủ yếu thuộc các khối trường văn hóa nghệ thuật, trường đào tạo khối ngành sức khỏe. Nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa tổ chức được công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.


Tôi thấy các môn tích hợp mới không khác gì mô hình VNEN

Hệ thống đào tạo trực tuyến ở các cơ sở giáo dục đại học chưa được phát triển đầy đủ, nhiều trường còn hạn chế. Việc bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các chương trình đào tạo yêu cầu nhiều thời gian thực hành, thực tập để trang bị các kỹ năng nghề nghiệp.

Nhiều giải pháp được đưa ra

Nhìn nhận những vướng mắc ở các bậc học như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tháo gỡ các khó khăn cùng đội ngũ thầy – trò cả nước.

Theo đó, đối với giáo dục mầm non sẽ tăng cường bồi dưỡng các kĩ năng chuyển đổi phương pháp dạy học, xây dựng công cụ, học liệu hỗ trợ để ứng phó với thiên tai, dịch bệnh cho các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách đặc thù để đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non, hỗ trợ giáo viên hợp đồng để ổn định cuộc sống và động viên tinh thần giáo viên quay trở lại trường tiếp tục thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và gắn bó lâu dài với giáo dục mầm non, cụ thể:

Hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có hợp đồng lao động, mất việc làm tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Xem xét miễn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với toàn bộ giáo viên, giảng viên, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non đang tham gia đóng từ năm 2020 đến nay.

Xem xét miễn, giảm các loại phí, lệ phí; giãn thời gian nộp thuế, kéo dài thời gian quyết toán thuế từ năm 2020 đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Đối với giáo dục phổ thông:

Về xây dựng kế hoạch giáo dục: Chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến, qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp điều kiện thực tế và tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại địa phương. Việc kiểm tra, đánh giá định kì theo hình thức trực tiếp tại trường sẽ được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức.

-Về phương pháp giảng dạy: Khi học sinh mới trở lại trường học, nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lí, tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến; dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp với ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh không có điều kiện học trực tuyến, nhất là đối với các học sinh không tiếp cận được truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng, tránh dịch bệnh.

Về nâng cao năng lực dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình: Duy trì tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp. Tiếp tục xây dựng các video bài giảng hỗ trợ dạy học trực tuyến giúp học sinh có thể tự học để giảm thời gian tổ chức dạy học trực tuyến và phát triển năng lực tự học cho học sinh theo hướng dẫn tăng cường năng lực dạy học trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát động trong toàn ngành cuộc thi thiết kế bài giảng trực tuyến, thẩm định video bài giảng do các cơ sở giáo dục gửi về để đưa vào kho học liệu chung của ngành. Tiếp tục huy động các nguồn lực, trang thiết bị để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến, học qua truyền hình.

Đối với giáo dục đại học: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn kịp thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến, công tác tuyển sinh năm học mới để phù hợp với các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở đào tạo đẩy mạnh triển khai các hoạt động thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số trong giáo dục; kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ tài nguyên với các cơ sở đào tạo khác; tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến linh hoạt, bảo đảm chất lượng.

Theo kế hoạch, ngày 10-11/11, chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bắt đầu với 4 Bộ trưởng trong đó có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Sơn đăng đàn trước Quốc hội, làm rõ việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19. Công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền. Việc giảm tải chương trình học cho học sinh.

Minh Ngọc