Phê chuẩn ông Nguyễn Minh Luân làm Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau

16/11/2021 06:40
Tường Vy
GDVN- Ông Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Ngày 15/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1914/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định số 1913/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Quân, để nhận nhiệm vụ mới.

Tường Vy