Miễn học phí là việc làm nhân văn, dù có giảm “thưởng Tết” của giáo viên

24/01/2022 06:54
Sơn Quang Huyến
GDVN- Miễn học phí cho học sinh giữa mùa dịch bệnh, rất nhân văn và thiết thực, nhà trường có thể có nhiều hình thức tiết kiệm, để duy trì và hoạt động tốt.

Do dịch Covid-19 hoành hành, năm học 2021-2022, nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh học trực tuyến cả học kì I.

Chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh, nhiều nơi đã quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh khi học trực tuyến.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu… là các tỉnh miễn 100% học phí học kỳ I cho học sinh.[1]

Miễn học phí, làm tiền “thưởng Tết” của giáo viên giảm

Miễn, giảm học phí tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh, nhưng gây khó khăn cho nhà trường trong cân đối ngân sách năm 2021.

Thầy T. (đề nghị không nêu tên) chia sẻ: “Nhiều giáo viên khi thấy học kì 1 học trực tuyến, đã nghĩ rằng, tiền tiết kiệm chi năm 2021 sẽ tăng cao, vì nhà trường không hoạt động cả học kì I.

Thế nhưng, không thu học phí, cũng không được bổ sung ngân sách, đồng nghĩa với giảm nguồn thu, giảm ngân sách của nhà trường.

Vì thế, dù dạy trực tuyến, một số hoạt động cắt giảm chi, nhưng số tiền tiết kiệm chi cuối năm không thể tăng so với năm trước, mà còn giảm đi”.

Như vậy, việc miễn học phí cho học sinh ở kì I năm học 2021-2022 đã vô hình trung giảm tiền “Tết” của giáo viên, dù thu nhập tăng thêm của giáo viên giảm, nhưng đây là sự chia sẻ khó khăn của nhà giáo với phụ huynh trong cơn đại dịch, giáo viên đều vui vẻ chấp nhận.

Bà Rịa – Vũng Tàu thu học phí tháng 01/2022 như thế nào?

Ngày 19/01/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra Văn bản Số 188/SGDDT-KHTC về việc hướng dẫn thu học phí khối 9 và khối 12 tháng 01 năm 2022.

Do trong tháng 01/2022 có 1 tuần học trực tuyến, 03 tuần học trực tiếp, vì vậy học phí tháng 01/2022 sẽ thu vừa có học phí trực tuyến và trực tiếp.

Văn bản số 188/SGDDT-KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh chụp màn hình)

Văn bản số 188/SGDDT-KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, học sinh lớp 9 ở nông thôn đóng 31.000 đồng, ở thành thị đóng 41.000 đồng. Học sinh lớp 12 ở nông thôn đóng 41.000 đồng, ở thành thị đóng 62.000 đồng. Học sinh lớp 12 hệ Giáo dục thường xuyên ở nông thôn đóng 48.000 đồng, ở thành thị đóng 69.000 đồng.

Bảng Thuyết minh mức thu học phí tháng 01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh chụp màn hình)

Bảng Thuyết minh mức thu học phí tháng 01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh chụp màn hình)

Đôi điều kiến nghị

Miễn học phí ảnh hưởng đến nguồn thu, thu nhập tăng thêm của giáo viên, thế nhưng, người viết đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội đồng Nhân dân Tỉnh, tiếp tục miễn học phí kì II năm học 2021-2022 cho học sinh.

Miễn học phí cho học sinh giữa mùa dịch bệnh, rất nhân văn và thiết thực, nhà trường có thể có nhiều hình thức tiết kiệm, để duy trì và hoạt động tốt.

Vì thế, không chỉ riêng Bà Rịa – Vũng Tàu, các địa phương khác cũng nên miễn, giảm học phí học kì II cho học sinh.

Tài liệu tham khảo:

http://bariavungtau.edu.vn/Default.aspx?sname=SoGDDT&sid=4&pageid=3048&p_steering=33119

Sơn Quang Huyến