Thủ tướng đồng ý chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia

07/02/2022 15:14
AN NGUYÊN
GDVN- Thủ tướng giao Bộ Giáo dục phối hợp với các bộ, ngành liên quan hỗ trợ Đại học Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục liên quan để phát triển thành Đại học Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 416/VPCP-QHĐP thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý kiến nghị của các địa phương.

Thủ tướng giao các Bộ, ngành và địa phương hỗ trợ phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia. Ảnh: AN

Thủ tướng giao các Bộ, ngành và địa phương hỗ trợ phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia. Ảnh: AN

Trong đó có kiến nghị của Đà Nẵng với nội dung: “Đồng ý chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng;

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ Đại học Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục liên quan phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng...”.

Theo đó, Đại học Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Đà Nẵng trong mối tương quan với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Công văn văn số 442/VPCP-QHĐP, Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về sớm triển khai thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng;

Đồng ý cho thành phố Đà Nẵng được áp dụng các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21-8-2020 của Chính phủ về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trước đó, tại lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng đại học Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 2/4/2021, Tiến sĩ Phan Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng cho hay, ngay sau khi thành lập, Hội đồng khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản quan trọng.

Cụ thể như: quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng, quy chế tài chính, quy chế dân chủ cơ sở... tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Đặc biệt, tiếp tục nỗ lực triển khai Dự án xây dựng Đại học Đà Nẵng (tại Hòa Quý - Điện Ngọc) để Đại học Đà Nẵng phát triển theo định hướng Đại học nghiên cứu, phấn đấu trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng.

AN NGUYÊN