Chuyện lạ trong GD: Cấp 3 TP Sa Đéc cho nhân viên văn phòng ghi điểm vào học bạ

17/03/2022 06:36
Việt Dũng
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã có các thông tin liên quan đến những vụ việc xảy ra tại trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc.

Liên quan đến những vụ việc xảy ra tại trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong thời gian gần đây, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo của Sở này cho biết, Sở đã lập đoàn kiểm tra trường này từ hồi tháng 1/2022, và chính thức có các kết luận như sau:

Nhân viên văn phòng, giáo vụ ghi học bạ cho học sinh

Từ năm học 2020-2021 trở về trước, trường đã có sự thống nhất trong nội bộ giáo viên, tổ chức cho nhân viên văn phòng, nhân viên phụ trách giáo vụ ghi điểm vào sổ học bạ, thu tiền của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn để trả thù lao cho nhân viên văn phòng, nhân viên phụ trách giáo vụ cho việc vào điểm học bạ. Nhà trường có thành lập Ban quản trị phần mềm gồm có 3 thành viên (Hiệu trưởng, 1 Phó Hiệu trưởng, 1 nhân viên giáo vụ).

Trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (ảnh minh họa: website trường)

Trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (ảnh minh họa: website trường)

Việc thực hiện này của nhà trường là chưa đúng quy định tại khoản 2, điều 19, khoản 5 điều 20 của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐTngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chưa có quyết định thành lập Ban Quản trị phần mềm, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong Ban, chưa xây dựng quy chế sử dụng phần mềm, phân quyền xử lý nội dung như nhập điểm, chỉnh sửa điểm, xuất phiếu điểm, in ấn, bảo quản hồ sơ, điểm số…(Phiếu giáo viên đề nghị điều chỉnh điểm số của học sinh chưa được phê duyệt của lãnh đạo phụ trách). Một số trường hợp sửa điểm trong học bạ chưa đúng quy định.

Thu chi khoản ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Nhà trường không ban hành văn bản phân công nhiệm vụ, nhân viên phụ trách công tác thu các khoản tại đơn vị, chỉ lập danh sách phân công thu tiền năm học 2020-2021 cho 3 nhân viên trực tiếp thu.

Bộ phận Kế toán mở sổ kế toán, hạch toán chứng từ phát sinh các nguồn thu không kịp thời, chưa thực hiện xuất hóa đơn cho người nộp tiền.

Chưa thực hiện việc công khai kịp thời số tiết, số tiền của từng giáo viên trực tiếp ôn thi tốt nghiệp năm 2021 cho cả hội đồng sư phạm biết (nguồn dạy thêm học thêm theo quy định tại Công văn hướng dẫn số 68/SGDĐT-Ttr ngày 22/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm học thêm trong nhà trường).

Các cá nhân thực hiện thu các khoản và không nộp quỹ kịp thời. Việc chi trả tiền cho giáo viên trực tiếp giảng dạy chưa kịp thời và khoản tiền này trường chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ quỹ để thực hiện việc chuyển trả cho giáo viên là chưa đúng quy định.

Nâng bậc lương thường xuyên, trước hạn, bổ nhiệm cho cán bộ

Nhà trường có ban hành Quy chế xét nâng lương, nhưng chưa bổ sung, cập nhật kịp thời những quy định hiện hành, chưa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Văn bản về công tác xét nâng lương còn sai sót, chưa thực hiện đúng các nội dung theo văn bản nhà trường đã ban hành, việc rà soát đối tượng, thành tích cá nhân chưa chính xác, dẫn đến việc phải điều chính, bổ sung số lượng, hủy bỏ kết quả xét nâng lương trước thời hạn tại đơn vị.

Thực hiện bổ nhiệm Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chưa đúng quy trình hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Hướng xử lý: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã mời Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các cá nhân liên quan trực tiếp đến các vụ việc trên để kiểm điểm, rút kinh nghiệm, góp ý, nghiêm túc phê bình đối với Hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan.

Yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường chấm dứt việc giao cho nhân viên văn phòng, nhân viên phụ trách giáo vụ ghi điểm vào sổ học bạ, tổ chức khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót.

Trên cơ sở các sai phạm, mức độ khắc phục hậu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp sẽ có hình thức xử lý tiếp theo phù hợp với quy định hiện hành về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việt Dũng