Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

22/03/2022 10:52
Theo TTXVN
GDVN- Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng,...
Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo TTXVN