Lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, lương giảng viên ĐH, CĐ tăng bao nhiêu?

03/12/2022 06:48
Cao Nguyên
GDVN- Giảng viên đại học cao cấp hạng I, giảng viên chính hạng II được tăng lương khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Bài viết cung cấp thông tin về bảng lương, hệ số lương mới nhất của viên chức là giảng viên các trường đại học, cao đẳng theo quy định mới nhất tính đến ngày 30/6/2023 (áp dụng theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) và dự kiến bảng lương mới (tăng khoảng 20,8%) từ ngày 01/7/2023 (áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng).

Lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, lương giảng viên ĐH, CĐ tăng bao nhiêu? ảnh 1Ảnh minh họa: Tấn Tài/giaoduc.net.vn

Bảng lương viên chức giảng viên trong các trường đại học

Theo quy định tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, hệ số lương của giảng viên cụ thể như sau:

- Giảng viên đại học cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Giảng viên hạng III, trợ giảng (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Giảng viên đại học cao cấp hạng I - Viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1):

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
Hệ số 6,20 6,56 6,92 7,28 7,64 8,00


Mức lương 1.490.000 đồng/tháng 9.238 9.774,4 10.310,8 10.847,2 11.383,6 11.920


Mức lương 1,8 triệu đồng/tháng 11.160.000 11.808.000 12.456.000 13.104.000 13.752.000 14.400.000


Giảng viên chính hạng II - Viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1):

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
Hệ số 4,40 4,47 5,08 5,42 5,76 6,10 6,44 6,78
Mức lương 1.490.000 đồng/tháng 6.556 7.062,6 7.569,2 8.075,8 8.582,4 9.089 9.595,6 10.102,2
Mức lương 1,8 triệu đồng/tháng 7.920.000 8.532.000 9.144.000 9.756.000 10.368.000 10.980.000 11.592.000 12.204.000

Giảng viên hạng III - Viên chức loại A1:

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
Hệ số 2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98
Mức lương 1.490.000 đồng/tháng 3.486,6 3.978,3 4.470 4.961,7 5.453,4 5.945,1 6.436,8 6.928,5 7,420,2
Mức lương 1,8 triệu đồng/tháng 4.212.000 4.806.000 5.400.000 5.994.000 6.588.000 7.182.000 7.776.000 8.370.000 8.964.000

Bảng lương viên chức giảng viên trong các trường cao đẳng sư phạm

Theo quy định tại Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập (có hiệu lực từ ngày 20/11/2020), bảng lương giảng viên là viên chức trong các trường cao đẳng sư phạm công lập được xếp cụ thể như sau:


Lương cơ sở lên 1,8 triệu/ tháng, tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên ra sao?

- Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Giảng viên cao cấp hạng I - Viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1):

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
Hệ số 6,20 6,56 6,92 7,28 7,64 8,00


Mức lương 1.490.000 đồng/tháng 9.238 9.744,4 10.310,8 10,847,2 11,383,6 11,920


Mức lương 1,8 triệu đồng/tháng 11.160.000 11.808.000 12.456.000 13.104.000 13.752.000 14.400.000


Giảng viên chính hạng II - Viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1):

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
Hệ số 4,40 4,47 5,08 5,42 5,76 6,10 6,44 6,78
Mức lương 1.490.000 đồng/tháng 6.556 7.062,6 7.569,2 8.075,8 8.582,4 9.089 9.595,6 10,102,2
Mức lương 1,8 triệu đồng/tháng 7.920.000 8.532.000 9.144.000 9.756.000 10.368.000 10.980.000 11.592.000 12.204.000

Giảng viên hạng III - Viên chức loại A1:

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
Hệ số 2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98
Mức lương 1.490.000 đồng/tháng 3.486,6 3.978,3 4.470 4.961,7 5.453,4 5.945,1 6.436,8 6.928,5 7.420,2
Mức lương 1,8 triệu đồng/tháng 4.212.000 4.806.000 5.400.000 5.994.000 6.588.000 7.182.000 7.776.000 8.370.000 8.964.000

Một số điểm cần chú ý:

- Đối với viên chức giảng dạy được bổ nhiệm chức danh giáo sư, trường hợp đã được bổ nhiệm và đang xếp lương ở chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng I nhưng chưa xếp bậc cuối cùng của chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng I thì được xếp lên 1 bậc trên liền kề từ ngày được bổ nhiệm chức danh giáo sư, thời gian xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày giữ bậc lương cũ.

Trường hợp đã xếp bậc cuối cùng của chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng I thì được cộng thêm 3 năm (36 tháng) để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư.

- Đối với viên chức giảng dạy được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư thì được đặc cách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng I nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Cao Nguyên