CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk dạy "chui" văn hóa THPT: Yêu cầu xử lý cá nhân sai phạm

07/12/2022 06:32
Trung Dũng
GDVN- Liên tiếp các văn bản chỉ đạo về việc, Trường CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk tự tuyển sinh và dạy văn hóa THPT khi chưa liên kết với Trung tâm GDTX.

Liên quan đến việc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự tổ chức tuyển sinh và dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông cho 243 học sinh khi chưa thực hiện liên kết các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn, trong ngày 5/12/2022, liên tiếp các văn bản chỉ đạo giải quyết sự việc này đã được ban hành.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 10527/UBND-KGVX về việc kiểm tra và đề xuất hướng giải quyết liên quan đến Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk dạy "chui" văn hóa THPT: Yêu cầu xử lý cá nhân sai phạm ảnh 1

Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Cụ thể, văn bản được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ tỉnh này nêu rõ: "Xử lý Công văn số 2930/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 29/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 1985/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 29/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (nội dung: về việc kiểm tra, xác minh và đề xuất hướng giải quyết các nội dung báo chí phản ánh về Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có ý kiến:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan, tổ chức đoàn kiểm tra việc tuyển sinh và dạy học đối với 243 học viên lớp 10 Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý đối với 243 học viên đã tuyển sinh và xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước ngày 12/12/2022".

Đồng thời, văn bản này cũng đề cập việc, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong phạm vi trách nhiệm theo thẩm quyền, có biện pháp chấn chỉnh về chuyên môn đối với Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk trong việc tuyển sinh, dạy và học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông theo đúng quy định hiện hành.

Cùng ngày 5/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã có Công văn số 2040/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc cử thành viên tham gia kiểm tra và đề xuất hướng giải quyết liên quan đến Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Theo đó, văn bản được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Sở Nội vụ tỉnh này cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10527/UBND-KGVX ngày 5/12/2022 về việc kiểm tra và đề xuất hướng giải quyết liên quan đến Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Để thành lập đoàn kiểm tra, đề xuất hướng giải quyết liên quan đến Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 12/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp cử lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tham gia đoàn kiểm tra.

Thời gian kiểm tra, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 7/12/2022. Địa điểm kiểm tra tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk".

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản số 1985/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28/11/2022 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh này về việc "kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh".

Cụ thể, trong công văn này nêu: "Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10255/UBND-KGVX ngày 24/11/2022 về việc kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk; căn cứ biên bản cuộc họp ngày 25/11/2022 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xem xét, tham mưu xử lý việc tuyển sinh học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung cụ thể như sau:

Năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh 243 học viên vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại trường; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức dạy học khi chưa phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; những học sinh này chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023. Như vậy, các thông tin báo chí đưa tin trong thời gian vừa qua là có cơ sở".

CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk dạy "chui" văn hóa THPT: Yêu cầu xử lý cá nhân sai phạm ảnh 2
Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin thêm: "Căn cứ biên bản cuộc họp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 25/11/2022, đồng thời để đảm bảo quyền lợi của người học, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý theo hướng như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 12) tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để đánh giá thực trạng việc tổ chức dạy học đối với 243 học viên đã được nhà trường tuyển sinh vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023;

Trên cơ sở thông báo kết quả của đoàn kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh ký kết hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để tổ chức dạy học cho 243 học viên mà Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh.

Sau khi 2 đơn vị ký kết hợp đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tờ trình đề nghị của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để chuẩn y danh sách học viên trúng tuyển (bổ sung) vào lớp 10 năm học 2022-2023 của đơn vị.

Trong trường hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk thực hiện chương trình dạy học không đúng theo Thông tư số 12, yêu cầu 2 đơn vị thống nhất việc dạy bù, dạy phụ đạo để bổ sung phần kiến thức, kỹ năng còn thiếu theo quy định tại Thông tư số 12.

Trong thời gian xử lý các nội dung trên, đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tiếp tục tổ chức dạy học đối với 243 học viên của nhà trường để đảm bảo quyền lợi học tập cho học viên, tuyệt đối không để gián đoạn việc học của học viên".

Trung Dũng