Công đoàn GD Nam Định nêu 4 hoạt động trọng tâm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

04/03/2023 06:36
Phúc Khang
GDVN-Tăng cường công tác phối hợp và huy động các nguồn lực triển khai có hiệu quả hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ cán bộ nhà giáo trong ngành.

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Nam Định ra văn bản số 684/CĐGD ngày 1/3/2023 về hướng dẫn công tác nữ công năm 2023 và một số hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nội dung trọng tâm được Công đoàn ngành giáo dục Nam Định xác định là tuyên truyền phổ biến, giáo dục và vận động nữ cán bộ nhà giáo, người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của ngành, của công đoàn cấp trên về chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ. Đồng thời, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền thông qua chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền về công tác nữ.

Tăng cường công tác phối hợp và huy động các nguồn lực triển khai có hiệu quả hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ cán bộ nhà giáo, người lao động và con của cán bộ nhà giáo, người lao động trong ngành; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiến nghị những bất cập về cơ chế, chính sách để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ cán bộ nhà giáo, người lao động.

Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn giáo dục tỉnh Nam Định, Đại hội XVI Công đoàn giáo dục Việt Nam, Đại hội XVIII Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ trong cán bộ nhà giáo, người lao động ngành giáo dục.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ cán bộ nhà giáo, người lao động, tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 1500b/KL-TLĐ ngày 8/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong tình hình mới.

Ảnh minh họa: Báo Toquoc.vn

Ảnh minh họa: Báo Toquoc.vn

Tích cực nghiên cứu, đề xuất chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nữ cán bộ nhà giáo, người lao động và con của cán bộ nhà giáo, người lao động; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, quy định của ngành, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ nhà giáo, người lao động, của con cán bộ nhà giáo, người lao động và bình đẳng giới.

Chú trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ nhà giáo, người lao động, đặc biệt là quyền lợi của giáo viên mầm non; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc về thực hiện chính sách và các vấn đề được cán bộ nhà giáo, người lao động quan tâm. Đồng thời, kịp thời phát hiện bất cập, có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo chế độ chính sách cho nữ cán bộ giáo viên, người lao động.

Theo đó, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Nam Định đưa ra một số chỉ tiêu thực hiện. Cụ thể, phấn đấu 30% trở lên cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn; có cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ.

Hằng năm, mỗi công đoàn cơ sở tổ chức lồng ghép tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, dân số và phát triển, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm của mỗi cán bộ nhà giáo, người lao động trong thực hiện bình đẳng giới, công tác dân số, gia đình và trẻ em.

Bên cạnh đó, mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động chăm lo cho nữ cán bộ nhà giáo, người lao động hiệu quả và phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ nhà giáo, người lao động.

85% trở lên nữ cán bộ nhà giáo, người lao động đạt danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà". 90% Ban Nữ công quần chúng công đoàn sử dụng thông tin kết nối qua các nền tảng mạng xã hội.

Qua đó, một số hoạt động trọng tâm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được văn bản nêu ra ra như sau:

Thứ nhất, công đoàn cơ sở lựa chọn các hoạt động phù hợp để ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam như tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền giáo dục 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, tham gia cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề "Áo dài Việt - Khoảnh khắc đẹp bên gia đình" năm 2023 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định tổ chức.

Thứ ba, tuyên truyền, vận động nữ cán bộ nhà giáo, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" nhằm nâng cao niềm tự hào, làm chuyển biến sâu sắc hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của nữ cán bộ nhà giáo, người lao động hăng hái thi đua, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn, gắn với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động.

Phúc Khang