Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD Đắk Lắk được đề nghị xét danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

10/03/2023 06:20
Ngân Chi
GDVN-Sở GD Đắk Lắk vừa công bố danh sách 12 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2023, trong đó, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở được đề cử.

Mới đây, theo Thông báo 291/TB-SGDĐT của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa công bố danh sách 12 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Cụ thể, thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023; thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Đắk Lắk (Gọi tắt là “Hội đồng”) đã nhận được hồ sơ của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, các hội đồng cấp huyện và Hội đồng cơ sở trường trực thuộc tỉnh đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023.

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD Đắk Lắk được đề nghị xét danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” ảnh 1

Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Theo đó, Thường trực Hội đồng thông báo danh sách các cá nhân được đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, danh sách cụ thể hiện bao gồm 12 ứng viên.

Trong đó, có 3 ứng viên là cán bộ thuộc Sở là ông Phạm Đăng Khoa (sinh năm 1963) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Đỗ Tường Hiệp (sinh năm 1964) - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, có bà Thái Thị Mỹ Bình - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD Đắk Lắk được đề nghị xét danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” ảnh 2

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Từ tháng 8/1985 đến tháng 8/1987: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 9/1987 đến tháng 9/1999: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 10/1999 đến tháng 3/2003: Thanh tra viên Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Từ năm 2001 đến năm 2006: Hội thẩm nhân dân Tòa án tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2003 đến tháng 3/2009: Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Từ năm 2003 đến năm 2005: Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 11/2004 đến tháng 11/2006: Học Thạc sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 10/2008 đến tháng 5/2010: Học Cao cấp Lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2009 đến tháng 01/2014: Bí thư Chi bộ Đảng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 01/2014 đến 30/12/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Tháng 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tỉnh ủy viên).

Từ ngày 31/12/2015 đến tháng 3/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2016 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. [1]

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://daklak.gov.vn/documents/10181/187132/NHOM+4.pdf

Ngân Chi