Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023

18/03/2023 06:45
AN NGUYÊN
GDVN- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 22 trường trung học phổ thông công lập ở Đà Nẵng là 11.432 chỉ tiêu, tăng 88 chỉ tiêu so với năm 2022.

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại các trường công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, năm học 2023 - 2024, Đà Nẵng tuyển sinh 11.432 chỉ tiêu vào lớp 10 vào 22 trường trung học phổ thông công lập, biên chế thành 266 lớp.

Trong số này, chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh đã bao gồm học sinh học tiếng Pháp và tiếng Nhật. Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám bao gồm cả học sinh học tiếng Nhật.

Chỉ tiêu tuyển sinh của ba Trung tâm giáo dục thường xuyên là 808 học sinh với 19 lớp.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2023 của 22 trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng:

Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023 ảnh 1
AN NGUYÊN