Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, xét phong quân hàm, nâng lương sĩ quan quân đội

25/04/2023 14:00
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ
GDVN- Đại tướng Lương Cường yêu cầu sớm hoàn chỉnh, trình dự thảo Quy định của Quân ủy Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các cấp chỉ huy, cán bộ Quân đội.

Ngày 25/4, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị nêu rõ: Tháng 4, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tác phẩm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được đẩy mạnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân; nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách; hoạt động của các tổ chức quần chúng; tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Các cơ quan thông tấn báo chí Quân đội đã chủ động phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng; công tác đối ngoại quốc phòng; bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ quy định.

Triển khai Kế hoạch hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong toàn quân

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được thời gian qua.

Về nhiệm vụ tháng 5/2023, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị chủ động triển khai; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ: Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tuyên truyền phổ biến, định hướng dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá.

Nắm chắc tình hình tổ chức con người, những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ.

Hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Triển khai Kế hoạch hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn quân; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị.

Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội tập trung tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo để làm lan tỏa, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Tập trung chỉ đạo đề nghị xét phong, thăng quân hàm, nâng lương năm 2023

Về công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Lương Cường lưu ý, các cơ quan chức năng tập trung phối hợp hoàn chỉnh, ban hành hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Tập trung chỉ đạo đề nghị xét phong, thăng quân hàm, nâng lương năm 2023

Tập trung chỉ đạo đề nghị xét phong, thăng quân hàm, nâng lương năm 2023

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng cuối năm.

Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa chất lượng kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm nghiêm minh, kịp thời.

Sớm hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương dự thảo Quy định của Quân ủy Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tập trung chỉ đạo đề nghị xét phong, thăng quân hàm sĩ quan cấp thượng tá, nâng lương cấp trung tá, cán bộ năm 2023, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc.

Đại tướng Lương Cường lưu ý, toàn quân thực hiện nghiêm các chế độ quy định về công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn; phòng, chống lộ, lọt bí mật quân sự.

Làm tốt công tác tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương "Về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới".

Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ quân nhân, viên chức quốc phòng

Đối với công tác chính sách, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách ổn định hậu phương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức quốc phòng trong tình hình mới.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ quân nhân, viên chức quốc phòng là người có công, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trường hợp hiếm muộn, vô sinh…

Tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 2; Chỉ đạo phát động Tháng Công nhân năm 2023 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Tổ chức tốt Đại hội công đoàn Quân khu 7, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm trước để rút kinh nghiệm, tiến tới Đại hội công đoàn Quân đội lần thứ X.

Đối với công việc nội bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường yêu cầu duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn của các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dịch COVID-19; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng. Hoàn chỉnh phương án tổ chức lại 3 nhà hát.

Trong công tác xây dựng cơ bản, các cơ quan, đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn các công trình; phối hợp hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 3 điểm đất xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, nhân viên...

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ