2 năm gần đây ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định không tuyển đủ chỉ tiêu chính quy

18/09/2023 06:28
Phạm Linh
GDVN- Mặc dù tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao từ 87 – 100% nhưng nhiều ngành của ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu.

Theo báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định (tỉnh Nam Định), năm 2021, nhà trường tuyển sinh được 661 sinh viên trên tổng số 1010 chỉ tiêu được phê duyệt (đạt 65,44%).

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Trong đó, hệ đại học chính quy có chỉ tiêu là 960 và số sinh viên trúng tuyển nhập học 661 em (65,44%) chia làm 3 khối ngành gồm: Công nghệ kỹ thuật tuyển 242/450 chỉ tiêu (53,7%), Máy tính và công nghệ thông tin tuyển 87/150 chỉ tiêu (58%), Kinh doanh và quản lí tuyển 37/200 chỉ tiêu (18,5%).

Đáng lưu ý, chỉ có 3 ngành tuyển sinh được trên 50% chỉ tiêu gồm: công nghệ kỹ thuật ô tô tuyển được 112/120 chỉ tiêu (93%); ngành công nghệ thông tin tuyển 87/100 chỉ tiêu (87%), công nghệ điều khiển và tự động hoá tuyển 53/80 chỉ tiêu (66%).

Các ngành còn lại chỉ tuyển được từ 10 – 50% số chỉ tiêu đặt ra (ngành công nghệ chế tạo máy tuyển 35/50 (50%), công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tuyển 52/120 (43,33%); ngành Quản trị kinh doanh tuyển 21/40; kế toán tuyển 16/160 (10%).

Có 3 ngành không tuyển sinh được gồm công nghệ kỹ thuật cơ khí (40 chỉ tiêu), công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử (40 chỉ tiêu), khoa học máy tính (50 chỉ tiêu).

Từ số liệu thống kê trên có thể thấy, trái ngược với tuyển sinh hệ đại học chính quy, các hệ đào tạo khác đều tuyển vượt chỉ tiêu, cụ thể liên thông từ trung cấp lên đại học (tuyển 61/43 chỉ tiêu); liên thông từ cao đẳng lên đại học (tuyển 172/79 chỉ tiêu); đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (tuyển 62/38 chỉ tiêu).

Sang năm 2022, số lượng tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tiếp tục sụt giảm khi chỉ tuyển được 488/1010 chỉ tiêu (48,31%), giảm 17,13% so với năm 2021.

Năm 2022, số lượng tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tiếp tục sụt giảm khi chỉ tuyển được 488/1010 chỉ tiêu (48,31%)

Năm 2022, số lượng tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tiếp tục sụt giảm khi chỉ tuyển được 488/1010 chỉ tiêu (48,31%)

Trong đó, hệ đại học chính quy tuyển được 488/960 chỉ tiêu (50.83%, giảm 14,61% so với năm 2021).

Cụ thể ở khối Máy tính và công nghệ thông tin: ngành khoa học máy tính chỉ tuyển được 3/20 chỉ tiêu, ngành công nghệ thông tin tuyển 45/110 chỉ tiêu.

Khối Kinh doanh và quản lý: ngành quản trị kinh doanh tuyển 17/50 chỉ tiêu, kế toán tuyển 32/80 chỉ tiêu.

Còn khối Công nghệ kỹ thuật: ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí tuyển 12/30 chỉ tiêu (40%), công nghệ chế tạo máy tuyển 14/40 chỉ tiêu (35%), công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử tuyển 7/20 chỉ tiêu (35%), công nghệ kỹ thuật ô tô tuyển 82/150 chỉ tiêu (54,66%), công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tuyển 57/200 chỉ tiêu (28,5%), công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá tuyển 63/100 chỉ tiêu (63%).

Từ số liệu thống kê trên cho thấy, năm 2022, tất cả các ngành của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định đều tuyển được sinh viên.

Tuy nhiên, chỉ có 2 ngành tuyển sinh được trên 50% chỉ tiêu là công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (63%) và công nghệ kỹ thuật ô tô (54.66%).

Cũng theo khảo sát của Trường Đại học Sư phạm Nam Định, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp trong 2 năm gần đây của nhà trường khá cao, dao động từ 87 – 100%.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp trong 2 năm gần đây của nhà trường khá cao từ 87 – 100%

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp trong 2 năm gần đây của nhà trường khá cao từ 87 – 100%

Năm 2021, khối Công nghệ kỹ thuật có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao nhất: Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ chế tạo máy (100%) còn các ngành còn lại từ 92 - 94 % sinh viên có việc làm.

Năm 2022, 3 ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị kinh doanh, Kế toán có tỷ lệ 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Được biết, năm 2023, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tuyển sinh 800 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với 3 phương thức tuyển sinh (kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, kết quả học tập năm lớp 12, kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội).

Tính đến ngày 31/12/2002, quy mô đào tạo của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định hệ đại học là 1.707 người học. Trong đó, hệ chính quy là 1.179 người học, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học là 138 người học, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học là 307 người học,…

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định dự kiến tuyển sinh 800 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với 3 phương thức tuyển sinh (Ảnh: internet)

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định dự kiến tuyển sinh 800 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với 3 phương thức tuyển sinh (Ảnh: internet)

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích đất của nhà trường hiện là 5,28ha (52,761,9 m2). Trong đó, tổng số lượng 171 phòng với 77 hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo; 1 thư viện, trung tâm học liệu; 63 trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập.

Về đội ngũ giảng viên, hiện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định có 142 giảng viên cơ hữu (20 Tiến sĩ, 120 Thạc sỹ, 2 Đại học).

Hiện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định do Tiến sĩ Đặng Quyết Thắng làm Hiệu trưởng. Đáng lưu ý, đến nay, trường chưa thành lập Hội đồng trường.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường đại học công lập Trung ương có lịch sử 57 năm xây dựng và phát triển. Trường đào tạo trình độ thạc sỹ, đại học các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Phạm Linh