Trường Đại học Công thương TPHCM cảnh báo về trường hợp học hộ, thi hộ

24/05/2024 14:07
Việt Dũng

GDVN - Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra cảnh báo về các trường hợp học hộ, thi hộ trong trường.

Ngày 24/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn – Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) cho biết thông tin nói trên.

Theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn cho hay, trong thời gian vừa qua, nhà trường đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sinh viên có các hành vi điểm danh hộ, thi hộ, làm bài hộ, học hộ.

Hiện nhà trường đã phát hiện 2 trường hợp nghi ngờ có thi hộ, 18 trường hợp học hộ.

Lãnh đạo của HUIT cho rằng, đây là những hành vi phạm nghiêm trọng Quy chế đào tạo tín chỉ, Quy chế công tác sinh viên của HUIT, cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật, gây ra nhiều dư luận tiêu cực, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường.

HUITwebtr.jpg
Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: website trường)

Tiến sĩ Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng của HUIT chia sẻ, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm khắc những hành vi nêu trên, trường có yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc và toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc:

Rà soát, thực hiện đầy đủ các quy định về việc điểm trên lớp các học phần, thực hiện đúng quy trình tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần, đối chiếu thông tin trên phần mềm thi, căn cước công dân, thẻ sinh viên đối với người dự thi.

Ngoài ra, cần tuyên truyền rộng rãi quy định về “Các hành vi sinh viên không được làm, quy định về hình thức xử lý kỷ luật sinh viên” khi bị phát hiện có hành vi học hộ, thi hộ.

Đúng theo quy định mà HUIT đưa ra, người nhờ học hộ lần đầu sẽ nhận 0 điểm học phần đó, bị xử lý ở mức khiển trách cho đến cảnh cáo trước toàn trường.

Vi phạm lần 2 sẽ nhận điểm 0 toàn học phần thuộc học kỳ vi phạm, đình chỉ học tập có thời hạn, gửi thông báo về địa phương.

Người đi học hộ, nếu là sinh viên của HUIT sẽ bị xử lý từ khiển trách cho đến cảnh cáo trước toàn trường, lần 2 thì sẽ bị đình chỉ học tập và thông báo về địa phương.

Trong trường hợp không phải là sinh viên thì sẽ giao cho cơ quan chức năng tiến hành xử lý.

Người nhờ thi hộ nhận điểm 0 toàn học phần thuộc học kỳ vi phạm, đình chỉ học tập có thời hạn. Vi phạm lần thứ 2 thì sẽ bị buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương. Trường hợp mức độ tái phạm thì giao cơ quan chức năng xử lý.

Người đi thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập có thời hạn, phối hợp với trường khác xử lý (nếu là sinh viên của trường khác). Vi phạm đến lần thứ 2 sẽ bị đuổi học. Nếu không phải là sinh viên thì sẽ giao cơ quan chức năng xử lý.

Việt Dũng