Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo an toàn thông tin

11/06/2024 14:10
Thu Giang

GDVN - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh lưu ý, không vì chạy theo tiện ích mà đánh đổi, coi nhẹ yếu tố an toàn thông tin.

Ngày 10/6, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh đã kiểm tra, đánh giá hoạt động của Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, với đối tượng phục vụ là người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, hiện nay cơ sở dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam là rất lớn và quan trọng.

trungtamcntt.jpg
Lãnh đạo ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, đánh giá hoạt động của Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ quản - ngay từ khi cơ sở dữ liệu này được đưa vào vận hành chính thức.

Đến nay, Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 96,8 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có 86,9 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97,8% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).

Việc đồng bộ, xác thực thông tin định danh của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp chuẩn hóa dữ liệu giữa 2 cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư và bảo hiểm)…

anh2.jpg
Cơ sở dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam là rất lớn và quan trọng.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, các hệ thống của Ngành đã được xây dựng, đầu tư bài bản, hiện đại nhưng công tác vận hành, theo dõi, giám sát là điều rất quan trọng để kịp thời phát hiện các sự cố và giải quyết “từ sớm, từ xa”.

Đặc biệt, các thông tin, dữ liệu cần phải được cập nhật, đồng bộ theo thời gian thực, nhất là dữ liệu về công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội các địa phương.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để triển khai cung cấp các dịch vụ, tiện ích, giải quyết chế độ cho người tham gia, thụ hưởng các chính sách ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh lưu ý, không vì chạy theo tiện ích mà đánh đổi, coi nhẹ yếu tố an toàn thông tin.

Vì dữ liệu của Ngành là rất quan trọng với mỗi người dân, người lao động, hầu hết bao gồm thông tin từ khi một người được sinh ra cho đến đi khi trưởng thành, lao động, rồi mất đi. Những thông tin này có giá trị rất lớn, là cơ sở dữ liệu của quốc gia, do Chính phủ quản lý.

“Vì thế, an toàn thông tin ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm an toàn thông tin mạng là hoạt động thường xuyên, liên tục của Ngành, bảo đảm sự thành công trong công tác chuyển đổi số, mang lại lợi ích ngày càng lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp” - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

anh3.jpg
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh làm việc với Trung tâm công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết, hiện nay, rất nhiều các cuộc tấn công mạng nhắm đến cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành và địa phương. Nhiều sự việc đã xảy ra, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Nhận thức rõ vấn đề, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thông tin, không để xảy ra các sự cố.

Ông Chu Mạnh Sinh yêu cầu, các đơn vị, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố không được lơ là chủ quan.

Đồng thời yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin tăng cường rà soát, nhận diện đầy đủ các rủi ro trong an toàn thông tin, để tham mưu lãnh đạo Ngành kịp thời chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan.

Các đơn vị chủ động có kế hoạch, giải pháp ứng phó; làm rõ hơn nữa trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là ý thức trách nhiệm bảo vệ tài khoản nghiệp vụ của Ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đang duy trì hoạt động Trung tâm dữ liệu tập trung gồm: Trung tâm dữ liệu chính, Trung tâm dữ liệu dự phòng và phục hồi thảm họa; đảm bảo cơ sở dữ liệu của Ngành luôn được sao lưu, lưu trữ an toàn trong các trường hợp bị tấn công; đồng thời, đảm bảo an toàn thông tin cho 28 hệ thống ứng dụng phục vụ nghiệp vụ.

Tất cả hệ thống của Ngành đều được giám sát trên thời gian thực, cảnh báo kịp thời các rủi ro qua phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị kỹ thuật.

Hiện nay, 100% nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện trên phần mềm ứng dụng; 100% công chức, viên chức và người lao động của Ngành được định danh và cấp chữ ký số phục vụ quản lý và giải quyết các hoạt động nghiệp vụ.

100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Eoffice).

100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (do Ban cơ yếu Chính phủ cấp); 100% hồ sơ được tạo lập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn ưu tiên tập trung làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ, tạo tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ trên môi trường số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Ngành nói riêng và thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia nói chung.

Thu Giang