Cô gái, 2 cái gót giày và bạn trai mới

(GDVN) - Một cô gái tóc vàng đến tìm ông thợ giày nhờ cưa bớt gót của đôi giày cao gót. Ông thợ giày đồng ý làm.
04/12/2011 15:25 (Sưu tầm)
Một tuần sau, cô gái trở lại hỏi ông thợ giày: - Bác có còn giữ hai chiếc gót giày đã cưa không? Ông thợ giày ngạc nhiên: - Để làm gì? - Cháu nhờ bác gắn lại hai chiếc gót vì cháu đã thay đổi bạn trai. Anh này cao hơn người bạn trước rất nhiều!
(Sưu tầm)