Tăng “khủng” nửa bánh hơi, nửa bánh xích của quân đội Nga

(GDVN) - Một loại xe tăng đa dụng, chạy mọi địa hình chưa từng được tiết lộ tên hiệu, chủng loại của quân đội Nga. Có lẽ chúng đã không còn được sản xuất vì nhiều lý do khác nhau. Đây là loại thiết giáp có trang bị hỏa lực sử dụng cơ cấu di chuyển nửa bánh hơi, nửa bánh xích.
06/12/2011 12:14 Lê Dũng (theo Russian Arrm)
Lê Dũng (theo Russian Arrm)