Hà Nội thưởng Tết cao nhất trên 67 triệu đồng

Theo báo cáo nhanh của Sở LĐTB&XH Hà Nội, mức thưởng Tết cao nhất năm 2011 của Hà Nội là 67,3 triệu đồng, mức thưởng này thuộc về một doanh nghiệp tư nhân.
26/12/2011 10:12

Mức thưởng Tết của các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp cao nhất trên 67 triệu đồng/người.


Cụ thể, khối doanh nghiệp tư nhân đang có mức thưởng cao nhất trên địa bàn là 67,343 triệu đồng/người, thấp nhất là 450 nghìn đồng/người.

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước, mức thưởng Tết bình quân hơn 3,7 triệu đồng/người, tăng 4,5% so với năm 2010. Doanh nghiệp ở khu vực này có mức thưởng cao nhất là trên 22 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Trong khi đó, ở khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết giảm so với năm ngoái.

Cụ thể, mức thưởng bình quân của doanh nghiệp khối này trên 4,2 triệu đồng/người; mức cao nhất gần 60 triệu đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng.

Tết năm ngoái, mức thưởng cao nhất của khối này đạt gần 73 triệu đồng/người và thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Mức thưởng Tết của các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp cao nhất trên 67 triệu đồng/người.

Các DN ở khối này báo cáo, do năm 2011 gặp nhiều biến động về giá cả nên hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do đó lợi nhuận tăng không đáng kể so với năm trước nên mức thưởng không tăng.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH Hà Nội, có hơn 117.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 97.000 doanh nghiệp trong nước, còn lại là doanh nghiệp FDI. Hiện các doanh nghiệp FDI đang áp dụng mức lương tối thiểu lên 2 triệu đồng/tháng.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 19/12/2011 mức thưởng Tết cao nhất đạt gần 100 triệu đồng đang thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Năm ngoái, thưởng Tết cao nhất thuộc một doanh nghiệp FDI lên tới hơn nửa tỉ đồng (532 triệu đồng).

Theo Vietnamnet