Video: Súng trường tấn công G3A4 của bộ binh Hy Lạp

(GDVN) - Đoạn video quay lại cảnh binh sỹ của quân đội Hy Lạp luyện tập bắn súng trường tấn công G3A4 HK, loại vũ khí bộ binh được trang bị phổ biến trong quân đội Hy Lạp.
26/12/2011 11:38 Lê Dũng (theo Mil)
Lê Dũng (theo Mil)