Vì thằng "cu" lớp 7

(GDVN) - Hai học sinh nam nói chuyện với nhau:
31/12/2011 02:35 (Sưu tầm)
- Mày biết không, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9. - Ừ, rồi sao? - Tao quyết định ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ. - Mày đúng là thằng liều. - Nhưng hỡi ơi! - Sao vậy? - Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống ẻm vẫn học lớp 9. - Trời! Ẻm của mày học dở thật. - Nếu học dở tao đâu có tức, đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ thằng cu lớp 7.
(Sưu tầm)