Nói tắt thế này bằng đuổi khách!

(GDVN) - Trong một quán nhậu:
06/02/2012 06:00 Sưu tầm

- Cho anh thêm 2 bát thịt dê em ơi.

Cùng lúc đó 2 ông khách mới vào:

- Cho 2 bát thịt chó!

Anh bồi hướng vào bếp la lớn:

- 2 dê ăn thêm, 2 chó mới vào!!

Sưu tầm