Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P23)

(GDVN) - "Yêu mà không nói như đói mà không ăn, như thấy chăn mà không đắp, như thấy ăn cắp mà không dám hô, như có ô tô mà vẫn phải đi bộ"...
05/02/2012 06:35 T.L (sưu tầm)
T.L (sưu tầm)