Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít

(GDVN) - Nhất quỷ nhì ma thứ ba chắc là con nít.
11/04/2012 18:17 Tống Linh (sưu tầm)
Tống Linh (sưu tầm)