VIDEO: Phòng không – Không quân nâng cao chất lượng huấn luyện

(GDVN) - Bộ đội Phòng không – Không quân nâng cao chất lượng huấn luyện.
18/02/2012 10:52 Theo QĐND
Theo QĐND