Điểm mặt các chiến hạm hạng nặng của Hải quân Hy Lạp

(GDVN) - Điểm mặt các chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Hy Lạp.
20/02/2012 13:14 Giaoduc.net.vn
Giaoduc.net.vn