Nỗi đau 2 chàng bồi bàn

(GDVN) - Giầu thì ghét, nghèo thì khinh mà xấu như "tinh tinh" thì lại quý.
24/02/2012 22:57 TL (Sưu tầm)
TL (Sưu tầm)