Sinh viên bắt cóc, giết trẻ em lãnh án chung thân

Do có mâu thuẫn với ông Cường, ngày 11.11.2011, Cửu đã bắt cóc con trai ông là Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi)
28/02/2012 09:00