Thủ tướng yêu cầu xử lý cá nhân sai phạm trong vụ Vinashin

(GDVN) - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Vinashin.
06/06/2011 03:07

(GDVN) - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3456/VPCP-KNTN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

{iarelatednews articleid='3863,3830,3837,3194'}

Theo văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Vinashin. Thủ tướng giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin, các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Được biết, một trong các nội dung kiến nghị sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ là Tập đoàn Vinashin cần phải tập trung mọi nguồn lực từng bước ổn định sản xuất, ưu tiên dồn sức hoàn thành các hợp đồng đóng tàu đang thực hiện để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, bảo đảm việc làm và giữ đội ngũ lao động, nhất là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Bên cạnh đó, rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, chỉ đạo việc lập và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các hạng mục, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; kiên quyết cắt giảm những dự án, hạng mục đầu tư không phù hợp.

Từ ngày 19/7/2010 đến ngày 19/11/2010, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty mẹ - Tập đoàn Vinashin, 19 đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Vinashin.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ tập trung kiểm tra xác minh 3 vấn đề: Về thể chế tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Vinashin; vấn đề tài chính của Tập đoàn; vấn đề quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin theo thẩm quyền và phân cấp quản lý tiến hành kiểm điểm và chỉ đạo việc kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý cụ thể đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời, khẩn trương ban hành các Quy chế quản lý, đề xuất kịp thời, cụ thể với cơ quan chức năng để xử lý những vướng mắc, bất cập trong cơ chế hoạch toán, tài chính giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đánh giá đúng giá trị tài sản thực tế hiện có và dư nợ phải thanh toán của Vinashin

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đúng giá trị tài sản thực tế hiện có và dư nợ phải thanh toán của Tập đoàn Vinashin; kiểm soát chặt chẽ việc cơ cấu vốn mà Tập đoàn đã đầu tư vào các lĩnh vực không trực tiếp gắn kết với lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Bộ Tài chính cũng cần nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý III/2011 cơ chế xử lý tái cơ cấu tài chính, giảm thiểu tổn thất về tài sản, tiền vốn của nhà nước khi thực hiện việc thoái vốn, chuyển nhượng dự án. Đồng thời có cơ chế xử lý nguồn tài chính để Tập đoàn tái cơ cấu thành công theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo chuyển hồ sơ một số vụ việc theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ sang Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.Yến