Thêm hình ảnh xe tăng của Lục quân Việt Nam trên báo Trung Quốc

(GDVN) - Một số hình ảnh về hoạt động triển khai huấn luyện của một đơn vị xe tăng của Lục quân Việt Nam được đăng tải trên các website quân sự của Trung Quốc trong ngày 13.3.2012.
13/03/2012 20:15 Lê Mai
Lê Mai