Nửa trâu với nửa thỏ

(GDVN) - Trong quán nhậu thật lắm chuyện éo le
23/03/2012 11:45 Tạ Vân ( st)

Nửa thỏ, nửa trâu

Trong quán nhậu, thực khách chất vấn anh bồi bàn:

- Có thật là thịt thỏ không đây? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy?

Anh bồi bàn thú thực:

- Dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích thành thử chúng tôi có trộn thêm... thịt... trâu vào

- Trộn theo tỷ lệ nào?

- Dạ thưa mỗi thứ một nửa ông ạ!

- Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả?

- Dạ không... chúng tôi trộn nửa... con thỏ với nửa con trâu ạ!

Tính Và Trả…!

Trong quán nhậu:

- Để tao tính tiền !

- Để tao !

- Không!! đã nói để tao mà !!

- Mày cứ khách sáo 

Một lúc sau:

-Tao tính xong rồi đó, giờ mày trả đi…!

Tạ Vân ( st)