Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P60)

(GDVN) -Nô: Có phúc cùng hưởng, có thưởng cùng chia. Có bia cùng uống, có rau muống cùng ăn...
24/03/2012 13:05 Mõ (st)
Mõ (st)